SKYLDER SKAT DIG PENGE?

I dag – den 10. marts 2014 – frigives officielt din årsopgørelsen fra SKAT for indkomståret 2013. Du har dermed mulighed for, at se om du skal have penge tilbage fra skattefar eller om du er endt med en restskat.

458__MainPicture__HBFtsBkMIaOlHLyLzuPmW

SKAT får de fleste oplysninger om dig og din økonomi automatisk fra hhv. din arbejdsgiver, bank og fagforening. Dog er der også nogen fradrag du selv skal være opmærksom på, at få indberettet, så du betaler den korrekte skat. F.eks. får SKAT ikke automatisk besked om renter af privat gæld, underholds- og børnebidrag, befordringsfradrag og håndværkerfradrag. Her er det din opgave, at få indberettet de korrekte tal og fradrag.

Nedenfor har jeg listet de fradrag, som mange glemmer at indberette til SKAT.

 

PRIVAT GÆLD:

Har du lånt penge af din familie og har I aftalt at du betaler rente på lånet, så skal du huske, at indberette renterne, da de kan trækkes fra i din kapitalindkomst. Som noget nyt er fradraget betinget af, at du også giver oplysninger om den person, der har lånt dig pengene.

BEFORDRINGSFRADRAG:

Hvis du har mere end 24 km til arbejde kan du få befordringsfradrag også kendt som kørselsfradrag. Ofte er der er fortrykt beløb, men det er ikke sikkert, at det er det rigtige. Du kan f.eks. have flere eller færre arbejdsdage end der er opgivet eller du kan have flere forskellige arbejdspladser inden for samme virksomhed. Derudover kan du også få fradrag for at køre en lidt længere vej, hvis den er hurtigere. I nedenstående skema kan du se de forskellige satser pr. km for 2013 & 2014.

Gældende regler for befordringsfradrag – kørselsfradrag i 2013 og 2014
Daglig befordring Fradrag 2013 Fradrag 2014
0 – 24 km Intet fradrag Intet fradrag
24 – 120 km 2,13 kr. pr. km 2,10 kr. pr. km
over 120 km 1,07 kr. pr. km 1,05 kr. pr. km
over 120 km i visse udkantskommuner 2,13 kr. pr. km 2,10 kr. pr. km

For pendlere i visse udkantskommuner beregnes den fulde sats på 2,13 kr. pr. km (2013) også hvis man har mere end 120 km til og fra arbejde. Hvilke kommuner der er tale om, kan ses på skatteministreriets hjemmeside.

HÅNDVÆRKERFRADRAG:

I 2013 kan få fradrag for arbejdsløn på op til 15.000 kr. pr. person over 18 år. Det fleste af os husker de store regninger, men glemmer at børnepasning, havemanden og vinduespudseren også er omfattet af håndværkerfradraget.

Men det er kun arbejdslønnen inklusive moms, der giver fradrag. Der gives ikke noget fradrag for udgifter til materialer.

UNDERHOLDS- OG BØRNEBIDRAG:

Du skal som udgangspunkt selv indberette fradrag for underholds- og børnebidrag. Også her skal du give oplysninger om modtageren af pengene.

ENGANGSPROVISIONER:

Det er muligt at fratrække engangsprovisioner af lån og garantier, hvis lånet eller garantien har en løbetid på under to år. Beløbet fremgår normalt at den årsopgørelse, som udsendes fra banken, men beløbet indberettes ikke til SKAT. Det er dit eget ansvar, at huske at indberette beløbet til SKAT.

REJSEFRADRAG:

Hvis du i årets løb har været ude at rejse for dit arbejdssted, har du sandsynligvis fået udgifterne dækket efter regning eller med skattefrie diæter.

Men hvis du har fået godtgjort de faktiske udgifter til mad og drikke, kan du også fratrække 25 pct. af fortæringssatsen til dækning af nødvendige småting. Det svarer til 113,75 kr. per døgn.

TAB PÅ KONKURSER:

Hvis du har mistet penge, fordi et firma er gået konkurs, kan du fratrække tabet, hvis det er på mere end 2.000 kr. Det kan eksempelvis være et flyselskab, et rejsebureau eller en møbelforretning. Tilgodehavendet skal være opstået efter 27. januar 2010.

VELGØRENDE FORENINGER:

Bidrag til velgørende formål kan muligvis fratrækkes. Men det afhænger af, at du har givet modtageren dit personnummer.

 

Hvis det hele stadigvæk virker for uoverskueligt og for kompliceret er du velkommen til at kontakte Økonomisk Råd for hjælp til udfyldelse af forskuds- og/eller årsopgørelse. Læs f.eks. mere om vores pakke “Forbrugsoverblik”, hvor udfyldelse af forskuds- og/eller årsopgørelse er inkluderet.