FORSKUDSOPGØRELSEN ER KLAR

Logo_skat.svg_-1080x675

Din forskudsopgørelse for det kommende år kan allerede nu ses i din skattemappe på www.skat.dk. Her kan du se, hvad SKAT forventer, at du kommer til at tjene i det kommende år og hvilke fradrag du er skønnet til at få. Men svarer dette også til dine egne forventninger eller er der uoverensstemmelser?

HVILKE FORHOLD SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ I 2016?

Forskudsopgørelsen er SKATs bedste bud på hvad din indkomst og fradrag bliver for det kommende år ud fra de informationer de har til rådighed om dig. Der er dog flere ting, som kan have ændret sig, hvorfor du altid bør tjekke din forskudsopgørelse, når den udkommer i november måned.

Faldgruberne går mange gange igen år efter år. Vi har her listet de mest almindelige forhold, der kan have indvirkning på din forskudsskat. Hvis du er berørt af et eller flere af de listede punkter, vil vi anbefale dig, at tjekke din forskudsopgørelse en ekstra gang.

  • Du får mere eller mindre i løn
  • Du er stoppet med at arbejde
  • Du har fået længere eller kortere til arbejde
  • Du har købt eller solgt bolig
  • Du har omlagt dit boliglån til en anden rentesats
  • Du er blevet gift eller skilt
  • Du har startet egen virksomhed

Specielt mange boligejere er i farezonen for et skattesmæk i disse år. De boligejere der er gået fra et fastforrentet lån til et variabelt forrentet lån, skal huske at deres rentefradrag hermed bliver mindre og at de potentielt kan ende med et skattesmæk, såfremt de ikke nedjusterer rentefradraget på deres forskudsopgørelse. Men også de boligejere som har fået ny rente på deres rentetilpasningslån, skal huske at tilrette forskudsopgørelsen, da renteniveauet er faldet siden sidste rentetilpasning. Ligeledes skal de boligejere, som har valgt den anden model – og omlagt fra et variabelt forrentet lån til et fastforrentet lån – huske at opjustere deres rentefradrag.

Det kan også være at du er steget i løn, at din barselsperiode er overstået eller at du er blevet færdiguddannet og nu er startet i dit første fuldtidsjob? Hvis det er tilfældet, så husk at kontrollere din forskudsopgørelse.

Og husk så, at din forskudsopgørelse et dynamisk værktøj, som du kan ændre på flere gange i løbet af året. Det er derfor en god ide, at tjekke din forskudsopgørelse 2-3 gange i løbet af året, for at være sikker på, at du løbende betaler den korrekte skat.

Du kan også kontakte Økonomisk Råd og få professionel hjælp til dine skattepapirer. Læs mere her.

SKAT OG ALLE DERES FAGTERMER

Er du heller ikke helt med, når der tales om skattekort, frikort, A- og B-indkomst m.m.? Neden for prøver vi at give dig en større viden om emnet SKAT.

SKAT ændrede tilbage i 1970 måden hvorpå de opkrævede skat hos borgeren, ved at indføre kildeskatten i det danske skattesystem. Det betød, at skatten nu blev opkrævet direkte hos kilden – dvs. hos arbejdsgiveren – og ikke som hidtil hos borgeren selv.

Sammen med indførelsen af denne nye opkrævningsmåde, gjorde man også skatten til en samtidighedsskat. Det vil sige, at i stedet for at den samlede skat først blev beregnet og betalt året efter at indkomsten var optjent, blev den nu opkrævet løbende og samtidig med, at borgeren optjente indkomsten.

For at arbejdsgiveren kunne opkræve skatten hos lønmodtageren, var der derfor behov for et system. Det skulle hjælpe med at sikre, at skattebetalingen i løbet af året stemte nogenlunde overens med den skat, der skulle betales, når skatteåret var omme og den endelige skat skulle beregnes.

FORSKUDSOPGØRELSE:

Forskudsopgørelse er SKATs bedste bud på – på baggrund af de oplysninger de har om dig – hvilke forventede indkomster og fradrag du vil få i det kommende år. På baggrund af disse oplysninger beregnes der en forskudsskat, som danner grundlag for en trækprocent og et skattekort med dit personlige fradrag.

Opgørelsen udarbejdes i første omgang på baggrund af oplysningerne fra din årsopgørelse 2014 eller din forskudsopgørelse 2015, såfremt du har foretaget ændringer til den SKAT har udarbejdet.

Forskudsskatten indeholder en masse forskellige skattetyper, så som kommuneskat, kirkeskat, sundhedsbidrag, bund- og topskat, ejendomsværdiskat for boligejere, arbejdsmarkedsbidrag m.m.

SKATTEKORTET & FRIKORT:

Ud fra forskudsopgørelsen udfærdiges et skattekort med oplysninger om skatteyderens trækprocent og skattemæssige fradrag pr. dag/uge/14. dag/måned. Oplysningerne sendes til arbejdsgiveren, der dermed kan beregne den foreløbige skat, som den ansatte skal betale løbende.

Forventes skatteyderen at få en lille indkomst, dvs. en indkomst der ikke overstiger ens samlede fradrag (person- og ligningsmæssige fradrag), bliver der udstedt et frikort i stedet. Frikortet gives typisk til børn og unge, hvor det forventes, at de ikke tjener mere end hvad der er indkomstskattefrit i det pågældende år. Personfradraget (under 18 år) lyder i 2016 på 33.000 kr., mens det for personer over 18 år er fastsat til 44.000 kr.

Der er ingen skattemæssige fordele ved at få et frikort i stedet for et skattekort. Den eneste forskel er, at du med et frikort får hele dit skattemæssige fradrag på en gang i stedet for, at det fordeles over hele året. Herved undgås skattetræk af skatteydere, der kun har beskedne indkomster i en eller flere korte perioder.

A- & B-INDKOMST:

A-indkomst er normalvis løn, privat eller social pension, SU, dagpenge m.m. Indkomsterne udbetales af ens arbejdsgiver, pensionskasse eller offentlige myndigheder.

B-indkomst er normalvis indkomster der optjenes ujævnt fordelt hen over året. Det kan f.eks. være honorarer, renteindtægter eller overskud fra virksomhed.

Den foreløbige skat kan opkræves på to forskellige måder, enten som A- eller B-skat. A-skatten betales løbende ved at ens arbejdsgiver indeholder skatten før udbetaling af løn, pension eller overførselsindkomst. B-skatten betaler skatteyderen selv ved hjælp af de tilsendte indbetalingskort, der udsendes af SKAT sammen med forskudsopgørelsen. B-skatten betales normalt i 10 rater i løbet af indkomståret.